Auteur: Jack Voorwalt 16 september 2016

Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood. Laten we allereerst eens kijken wat de KNMI definities van de verschillende kleurcodes zijn en de daarbij behorende verwachtingen/interpretaties alvorens het anticiperen op de verschillende kleurcodes te behandelen.

Waarschuwen

Als overheidsinstituut heeft het KNMI de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen uit te geven. Door middel van waarschuwingskleuren geeft het KNMI een inschatting aan het te verwachte weersbeeld. Dit kan gelden voor alle soorten weertypen: neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien. Het voornaamste bij een waarschuwing is de verwachte impact van het weer in een regio/locatie.

Regionaal waarschuwen

In veel gevallen zijn gevaarlijke weersituaties lokaal, zoals extreme neerslag, onweersbuien met hoge impact of gladheid. Elke provincie wordt afzonderlijk bekeken door het KNMI. Het kan zijn dat voor bepaalde regio’s code oranje geldt terwijl elders in het land men gewoon buiten in het zonnetje kan zitten en kan genieten van de weersomstandigheden (code groen).

Betekenis waarschuwingscodes (bron KNMI)

Code groen = geen bijzonderheden
Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties.

Code geel = gevaarlijk weer/wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje = extreem weer/ wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

lightning-bolt-768801_1920

 

Code rood = weer alarm / onderneem actie
Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen  dat het maatschappij ontwrichtend kan raken. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

 

Anticiperen

Aan de hand van bovenstaande waarschuwingscodes anticipeert Trition pro-actief op verwachtingen in de verschillende regio’s. Als landelijke specialist op het gebied van o.a. droging en tijdelijke klimaatvoorzieningen betekent dit dat er direct gecommuniceerd wordt met de verschillende regio’s. Goed onderling overleg en directe communicatie is hierbij van groot belang om, indien gewenst, direct te kunnen schakelen en handelen. De verschillende vestiging- en regiomanagers staan in direct contact met elkaar om informatie te delen op gebied van beschikbare vloot en mankracht. Daarnaast is de centraal gelokaliseerde landelijke buffervoorraad van specialistische droogapparatuur inzetbaar.

Zoals te verwachten worden er geen maatregelen genomen bij een code groen.

Op het moment dat code geel wordt afgegeven, wordt de communicatie opgeschaald en ligt er een inventarisatie van beschikbare technici en materieel in de regio waarvoor de code is afgegeven.

Interregionaal schakelen

Bij code oranje worden er verdergaande maatregelen genomen in het land, er wordt interregionaal geschakeld met betrekking tot beschikbare technici en apparatuur. Mensen worden zo ingepland dat zij ieder moment kunnen bijspringen in de getroffen regio’s. De buffer voorraad wordt paraat gezet zodat we ons apparatuur snel en adequaat kunnen inzetten.

Bij code oranje wordt de weer activiteit en voorspellingen van het KNMI van minuut tot minuut gevolgd door Trition. Het is van cruciaal belang om gedupeerden zo snel en efficiënt mogelijk te helpen en daarmee (vervolg)schade aan mogelijk nat geworden woningen, gebouwen en/of constructies te beperken. Door snel te handelen kan een grote(re) financiële schadelast worden voorkomen.

Eerste bereddering

Bij code rood is Trition meestal niet de eerste partij die in actie komt. Veelal zullen hier de brandweerkorpsen uit de verschillende veiligheidsregio’s en de diverse calamiteitendiensten de eerste bereddering uitvoeren. Op het moment dat deze diensten de eerste bereddering hebben uitgevoerd komt Trition in beeld om specialistische droging en verdergaande schade beperkende maatregelen in te zetten. Ook hier geldt dat de inzet van droging de gevolgschade beperkt en daarmee de financiële consequenties verkleint voor gedupeerden en verzekeraars.

Samenvattend:

 • bij code groen worden geen acties ondernomenweercodes
 • bij code geel is er sprake van een verhoogde paraatheid
 • bij code oranje treedt het ‘grote’ schadeprotocol in werking
 • bij code rood wordt geschakeld naar behoefte en locatie (ook een voort vloeiing uit het ‘grote’ schadeprotocol)
 

De oplevering van een nieuwbouwwoning is een bijzonder moment om naar toe te leven. Een spannende dag als je de sleutel krijgt van je nieuwe woning. Eindelijk kan je beginnen in jouw droomwoning. De nieuwe vloer erin leggen, de muren aanpakken en gezellig inrichten. Tijd om aan de slag te gaan!!

Maar niet alleen voor de bewoners is het spannend. Ook voor het bouwbedrijf kan een oplevering voor stressvolle momenten zorgen. Het laatste waar een bouwbedrijf vlak voor de oplevering mee te maken wil krijgen, is waterschade. Stel je voor, je stopt de sleutel in de voordeur, je stapt over de drempel en je voelt je voeten nat worden…. Dan ben je als bewoner niet blij, maar zeker als opleverende partij ook niet.

Lekkage geconstateerd
Er zijn diverse redenen te bedenken waarom er in een nieuwbouw woning een lekkage kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan drukverlies in een cv-systeem, een lek in de keukenafvoer of een lekkende waterleiding.

leiding lekkage

Breuk in de leiding

Onlangs werd bij een nieuwbouwwoning, één dag voor de oplevering, een lekkage geconstateerd Wat bleek de uitdaging te zijn? De lekkage zat ergens onder de vloer. En een nieuwbouwwoning wens je niet met een natte en opengebroken vloer op te leveren. Om snelheid in het proces te houden werd contact met ons opgenomen om een specialistische lekdetectie uit te voeren. Dankzij overleg met de opleverende partij, die zag dat de vloerverwarming niet op druk bleef, de ervaring van de specialist en de inzet van infrarood, een vochtmeting en traceergas, werd het lek snel gevonden. Slechts één vloertegel werd verwijderd en uiteindelijk om 10.00 uur was de lekkage verholpen en kon de oplevering van de woning gewoon doorgaan.

Droge voeten
Dankzij slimme technieken en snel handelen werd deze woning keurig op tijd en zonder lekkage opgeleverd. De nieuwe bewoners konden met een gerust hart de sleutel in het slot stoppen, omdraaien en met droge voeten door hun nieuwe paleisje lopen.

 

Auteur: Corne Monsieurs 13 mei 2016

Lekkages kunnen voor komen op diverse plekken in en om het huis. Een lekkage brengt bijna altijd vochtschade met zich mee en waar vocht is, daar kan schimmel ontstaan. Wat niet bevorderlijk is voor uw gezondheid. Maar een lek in de waterleiding in de meterkast kunt u en uw medebewoners zelfs in levensgevaar brengen. De kans op kortsluiting, en daardoor ook de kans op brand, wordt door een lekkage in de meterkast zeer reëel.

Blote oog
Het eerste onderzoek doe je vaak gewoon met het blote oog. Ergens zie je water druppelen, bijvoorbeeld bij een mantelpijp in die bewuste meterkast. Maar dan ben je er nog niet! Want waar zit deze lekkage dan? Als het achter de mantelpijp zit, dan moeten er toch kijkgaten gemaakt worden om het lek te kunnen zien. (Een mantelpijp zit om een waterleiding heen die er voor zorgt dat de leiding bij temperatuurverschillen kan uitzetten en krimpen.) Het kan ook altijd nog gebeuren dat uw leidingen in uw muur gefreesd zijn, dan bent u nog verder huis.

Non destructief onderzoek
Gelukkig is er tegenwoordig de mogelijkheid van thermografische opnames in uw leidingnetwerk. Met behulp van thermografie kunnen lekkages op een non-destructieve wijze in leidingsystemen gedetecteerd worden. De infrarood techniek biedt de mogelijkheid om schadeplekken op te sporen, zonder de gehele leiding vrij te hoeven leggen. Daarnaast geven warmtebeelden de lekkages weer, die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn.Thermografisch onderzoek

 

 

 

 

 

 

 

Traceergas
Naast de thermografie, kunt u ook kiezen voor lekdetectie aan de hand van speciaal traceergas. Tijdens deze techniek stroomt er geen water door de leidingen, maar (traceer)gas. Traceergas is vluchtiger dan water en zoekt de kleinste scheurtjes en barstjes op om te ontsnappen. Met de juiste sensor pikt men deze lekkages dan feilloos op.

Traceergas

 

 

 

 

 

 

 

Om risico’s te voorkomen en om op een non destructieve wijze het lek te vinden, adviseer ik altijd om toch een samenwerking op te zoeken met een lekdetectie specialist. Na een lekdetectie kan de installateur de lekkage aan de waterleiding herstellen en is het lek gedicht. Gevaar geweken! En kunt u weer veilig in uw woning of werkomgeving aan de slag.

Mijn advies: Bij twijfel, zorg dat er een specialist aan de slag gaat. Loop geen risico!

 

Auteur: Rob Baas 21 april 2016

Al vele jaren is er de mogelijkheid om stroefheidsmetingen uit te voeren. Een techniek die vele toepassingsgebieden kent. Tijdens deze metingen wordt de dynamische wrijvingscoëfficiënt van de vloer bepaald aan de hand van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7909-2003 norm.

Maar wat houdt het in voor de praktijk?

Stel je bent een voedingsmiddelenfabrikant en je medewerkers melden een te gladde vloer bij een productielijn. Als bedrijf heb je alles geregeld omtrent de veiligheid van je medewerkers. Maar na de schoonmaak, met water en zeepmiddel, is er sprake van een “gladde vloer”. Wat kan je dan doen?
Een stroefheidsmeting inderdaad. Bij deze meting kan de vloer getest worden met een viertal zoolmaterialen (rubber, SBR NoraT rubber, kunststof en leer) en onder de volgende condities: droog, nat/vochtig, met schoonmaakmiddel en met productieafval.
foto productiehal

Na een stroefheidsmeting kan er geconcludeerd worden welke zoolmaterialen in welke situatie als veilig beschouwd kunnen worden. Wat als er nu blijkt dat de situatie onveilig is, dan kan je kijken naar de mogelijkheden om een antislip coating laag aan te brengen om de stroefheid van de vloer te verbeteren. En natuurlijk de medewerkers het advies geven welke schoenen het beste gedragen kunnen worden in de fabriekshal. Veiligheid op ieder vlak!

 

Lees meer »

 

Wat ga je dan doen als Trition… Allereerst kijken wat de situatie is. Door een gebroken hoofd transport waterleiding (buiten het ziekenhuis) was er water (tussen de 6 en 8 miljoen liter)  de kelders van het ziekenhuis ingestroomd. Het ketelhuis (gelegen op -1 en -2) stond tot aan het plafond vol met water. In andere ruimtes stond ruim 1 tot 2 meter water.

Ok, wat moet er allemaal gedaan worden?

De kelders, technische ruimtes en parkeergarages moesten gedroogd en geconditioneerd worden. Een projectmanager werd benoemd en met zijn team van 14 man gaat hij aan de slag. Het eerste wat men regelt is de apparatuur namelijk: Infrarood (IR) Condensdrogers, Axiaal- en Radiaal ventilatoren.

Stroomvoorziening

Om geen aanvullende belasting op het bestaande stroomnet te veroorzaken, is er gekozen om een zelfstandig tijdelijke stroomvoorziening door middel van inzet van aggregaten op te zetten. Zodat men tussentijds op- en af kan schalen, werd er gekozen om meerdere kleinere (100 Kva) aggregaten in te zetten. Om de herstel-, schoonmaak- en logistieke werkzaamheden ongestoord en gelijktijdig te laten plaatsvinden is de noodzakelijke stroomvoorziening (bekabeling) zoveel mogelijk langs de plafonds geleid d.m.v. speciaal daarvoor ontwikkelde haken.

haken

 

 

 

 

 

* Stroombekabeling begeleiding via speciale haken

Schadebeperking

Na het leegpompen van de ruimtes was het natuurlijk van belang om de vervolgschade zoveel mogelijk te beperken en het ziekenhuis zo spoedig mogelijk weer volledig operationeel te krijgen. Dit werd gedaan door in een korte tijd voldoende droogapparatuur te plaatsen en tevens continue sturing te houden op het droogproces. Binnen enkele dagen konden sommige afdelingen van het ziekenhuis weer in gebruik genomen worden.

Optimalisatie

Tijdens de drogingen zijn er continue vochtmetingen uitgevoerd om het droogproces goed te monitoren en, daar waar nodig, te optimaliseren. Deze monitoring en optimalisatie heeft tot een korte(re) droogperiode geleid, waardoor de kosten van inzet beperkt konden worden, maar ook het ziekenhuis zo snel mogelijk weer operationeel was.
Om de processen goed te laten verlopen is het ook van belang dat de communicatie efficiënt en eenduidig wordt ingezet. Ook dit werd door de projectmanager in goede banen geleid.

drogers

 

 

 

 

 

* drogers die klaar staan voor gebruik

In een complexe omgeving heeft Trition haar waarde weer bewezen door actief en adequaat deze calamiteit goed af te handelen.

 

Auteur: admin 23 december 2015

Trition is een calamiteitenbedrijf en kent tijdens de feestdagen geen vakantiesluiting.

Tijdens kantoortijden kunnen schades gemeld worden op de gebruikelijke wijze: telefonisch op nummer  0497-386122, per email via info@trition.nl of via het schademeldingsformulier op de website www.trition.nl. Voor calamiteiten buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar op het noodnummer 0800-8748466.

Gewijzigde  kantoortijden rondom kerst en oudjaar:
Donderdag 24 december: bereikbaar van 8:30 uur tot 16:00 uur
Donderdag 31 december: bereikbaar van 8:30 uur tot 16:00 uur

Onze landelijke dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • (Specialistische) droging: het snel en gecontroleerd drogen van kelders, souterrains, kruipruimtes, isolatie (o.a. zwevende dekvloeren en daken) na lekkage en waterschade.
 • Het toepassen van een schadestop: als er bij brand chloriden vrijkomen, reageren deze met water waardoor HCL (zoutzuur) ontstaat. Dit werkt zeer corrosief op metalen. Door direct na een brand de luchtvochtigheid in de ruimte te verlagen tot onder 40%, kan HCL-schade worden voorkomen. Trition heeft voor elke situatie de beschikking over de juiste apparatuur.
 • Het uitvoeren van lekdetecties: het opsporen van lekkages in water-, cv-, afvoerleidingen, vloerverwarming, sprinklerinstallaties en zwembadleidingen.
 • Het uitvoeren dakdetecties; het (preventief) opsporen van lekkages in platte daken. Het uitvoeren van bouwkundige-, thermografische enbinnenklimaatonderzoeken.

NB. Onder calamiteiten verstaan wij het plaatsen van droogapparatuur bij waterschades, het toepassen van schadestop bij HCL-schades en de uitvoering van spoedeisende lekdetecties.

Trition wenst u fijne feestdagen!

Prettige feestdagen

 

Auteur: Corne Monsieurs 15 september 2015

Daarom is het belangrijk om de cv-installatie na te lopen, deze te ontluchten en eventueel bij te vullen. Met name het laatste is van groot belang.

Drukverlies in een cv-installatie kan erg vervelend zijn. Indien de verwarmingsketel regelmatig in storing valt of deze wekelijks moet worden bijgevuld, geeft dit overlast voor de bewoner. Bij een lekkage in een cv-systeem hoeft er niet altijd (direct) vochtschade zichtbaar te zijn. In sommige gevallen is er sprake van een lekkage in een leiding in het zandbed onder de woning. Vochtschade wordt dan in de meeste gevallen pas na lange tijd zichtbaar.

Voor de opsporing van de lekkage kan een lekdetectie worden uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt door toepassing van diverse geavanceerde technieken het lek getraceerd. Na afloop van het onderzoek wordt een lekdetectierapport opgemaakt. In deze rapportage worden de geconstateerde gebreken en lekkages vermeld en wordt advies gegeven om te komen tot een passende oplossing. In de rapportage worden foto’s toegevoegd om de oplossing te verduidelijken.

Wilt u een lekdetectie laten uitvoeren of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0800-8748466 of per mail info@trition.nl.

 

Auteur: Corne Monsieurs 31 juli 2015


Het personeel van een bedrijfspand klaagde over stankoverlast in de werkplaats. Zij hadden ook last van gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en misselijkheid door de onaangename geur. In eerste instantie werd gedacht dat de problemen het gevolg waren van recent uitgevoerde wegwerkzaamheden en aanpassingen aan het gemeentelijke riool. De klachten van het personeel bleven echter aanhouden.

De eigenaar van het bedrijfspand had een loodgieter ingeschakeld om de stankoverlast te onderzoeken. De loodgieter kon helaas geen oorzaak van het probleem vinden en heeft toen Trition ingeschakeld. Tijdens het onderzoek dat door Trition is uitgevoerd zijn diverse technieken toegepast om de afvoeren te controleren op mogelijke lekkage. Tijdens de lekdetectie is middels een rookproef, een endoscopisch- en rioolcamera onderzoek vastgesteld dat er sprake was van een slechte aansluiting van de oude gresbuis op de nieuwe pvc afvoer in een ruimte die niet toegankelijk was.

Nadat de aannemer de ruimte toegankelijk had gemaakt kon de loodgieter het gebrek herstellen en was het probleem van de stankoverlast opgelost en behoorden de gezondheidsklachten van het personeel gelukkig tot verleden tijd.

 

Auteur: Bart Schilders 24 juli 2015

Trition kent geen vakantiesluiting en is tijdens de bouwvak en de zomervakantie gewoon bereikbaar.Fijne vakantie

Tijdens kantoortijden kunnen schades gemeld worden op de gebruikelijke wijze, telefonisch via 0497-386122, per email via het e-mailadres info@trition.nl of via het schademeldingsformulier op de website www.trition.nl.

Voor calamiteiten* buiten kantoortijd zijn we bereikbaar op het noodnummer 0800-8748466.

Onze landelijke dienstverlening bestaat onder meer uit:

 • Uitvoeren van lekdetecties; Het opsporen van lekkages in water-, cv-, afvoerleidingen, vloerverwarming, sprinklerinstallaties en zwembadleidingen.
 • Uitvoeren dakdetecties; Het (preventief) opsporen van platdak lekkages.
 • Opsporing oorzaak van stankoverlast.
 • Uitvoeren bouwkundige onderzoeken, thermografische onderzoeken en onderzoeken van het binnenklimaat,
 • (Specialistische) droging; Het snel en gecontroleerd drogen van kelders, souterrains, kruipruimtes, isolatie (o.a. zwevende dekvloeren en daken) na lekkage en waterschade.
 • Verzorgen van overige (tijdelijke) klimaatbeheersing; Op maat verzorgde koeling, verwarming, ventilatie, bevochtiging van uw project of het bestrijden van fijnstof en neutraliseren van geuren.
 • Toepassen schadestop: Als er bij een brand chloriden vrijkomen reageren deze met water waardoor HCL (zoutzuur) ontstaat. Dit werkt zeer corrosief op metalen. Door direct na een brand de luchtvochtigheid in de ruimte te verlagen tot onder 40% kan HCL schade worden voorkomen. Trition kan voor elke situatie de juiste apparatuur inzetten.

*Onder calamiteiten valt het plaatsen van droogapparatuur bij waterschades, het toepassen van schadestop bij HCL-schades en de uitvoering van spoedeisende lekdetecties.

Voor het herstel van lekkages aan leidingen, daken en dakkapellen verwijzen wij u graag door naar uw (lokale) installateur of dakdekkerbedrijf.

 

Auteur: Bart Schilders 9 juli 2015


De bewoners van een woning in Enschede maakten zich ongerust over een scheur in de betonnen vloer van de zolder. De scheur loopt over de gehele breedte van de vloer en lijkt steeds verder open te gaan staan. Dit was voor de woningcorporatie aanleiding om Trition onderzoek te laten verrichten naar de oorzaak, de risico’s en de staat van de scheur. Het betreft een rijwoning uit 1948 welke zeer dicht bij het rampgebied van de vuurwerkramp van 2000 ligt. Er zijn de afgelopen jaren veel bouwwerkzaamheden in de directe omgeving geweest en de straat waar de woning aan ligt, is recent vernieuwd.

Tijdens het in kaart brengen van de constructie van de woning zijn de dragende wanden en balken die de vloerconstructie ondersteunen, gelokaliseerd. Hieruit ontstond het vermoeden dat de vloerconstructie constructief uit twee vloervelden bestaat, waarvan overspanningsrichtingen haaks op elkaar liggen. Dit vermoeden is bevestigd door de bij het stadsarchief opgevraagde bouwtekeningen. De scheur bevond zich precies op het punt waar de verschillende velden elkaar ontmoeten. Tijdens de visuele inspectie is ook waargenomen dat de vloerdelen ter plaatse van de scheur in hoogte van elkaar verschillen. De ene zijde van de scheur wordt door een draagmuur ondersteund terwijl de andere zijde langs de draagmuur doorbuigt.

Om na te gaan of het probleem op zichzelf staat of ook bij andere woningen plaatsvindt, is een klein buurtonderzoek gedaan. Hierbij bleek bij alle gecontroleerde woningen op dezelfde plek scheurvorming in de zoldervloer aanwezig te zijn. Om na te gaan of de scheur in de zoldervloer ook nog steeds groter wordt, zijn scheurwijdtemeters geplaats. Hiermee kan de scheurvorming gedurende een langere termijn bewaakt worden.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken hebben wij geconcludeerd dat de aanwezige scheurvorming een gevolg is van krimp- en kruipgedrag van de verschillende betonnen vloervelden. Dit gedrag is versterkt door trillingen uit de omgeving als gevolg van de genoemde gebeurtenissen. Naar verwachting zal de scheur inmiddels niet meer in beweging zijn. Door de grondige analyse van de situatie is de oorzaak van de scheurvorming vastgesteld. Met het rapport en de geplaatste scheurwijdtemeters, zijn de bewoners en de woningcorporatie gerustgesteld.