Artikelen met keyword ‘Lekkage’

Auteur: Bart Schilders 17 april 2014

Drukverlies in een cv-installatie kan erg vervelend zijn. Indien de verwarmingsketel regelmatig in storing valt of deze wekelijks moet worden bijgevuld, geeft dit overlast voor de bewoner. Bij een lekkage in een cv-systeem hoeft er niet altijd (direct) vochtschade zichtbaar te zijn. In sommige gevallen is er sprake van een lekkage in een leiding in het zandbed onder de woning. Vochtschade wordt dan in de meeste gevallen pas na lange tijd zichtbaar.

Voor de opsporing van de lekkage kan een lekdetectie worden uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt door toepassing van diverse geavanceerde technieken het lek getraceerd. Na afloop van het onderzoek wordt een lekdetectie rapport opgemaakt. In deze rapportage worden geconstateerde gebreken en lekkages vermeld en wordt advies gegeven om te komen tot een passende oplossing. In de rapportage worden foto’s toegevoegd om de oplossing te verduidelijken.

Ondanks dat in vele gevallen het drukverlies in de cv-installatie in de zomermaanden minder aanwezig is doordat de installatie minder intensief wordt gebruikt, is het raadzaam om het einde van het stookseizoen te gebruiken om onderzoek naar het drukverlies in de cv-installatie uit te voeren. In de zomerperiode is een korte onderbreking van de verwarming in de woning immers minder erg dan dat u de komende winter onverwacht in de kou komt te zitten.

Tip: in sommige gevallen is het mogelijk om de kosten voor een lekdetectie bij uw verzekering te declareren.

 

Auteur: Corne Monsieurs 20 maart 2014


Onlangs is er in een woning in Limburg binnen enkele dagen vochtschade ontstaan aan de wanden van de keuken en de woonkamer. Trition is ingeschakeld door de instalateur van de verzekerde om de lekkage-oorzaak te achterhalen.

De installateur had de leidingkoker in de woonkamer reeds geopend. Snel werd duidelijk dat de lekkage zich daar niet bevond. Vervolgens hebben we een rookproef uitgevoerd; met een rookgenerator zijn de afvoerleidingen getest op afwijkingen. Op één plek onder het keukenblok kwam rook door de vloer omhoog. Hiermee was de lekkage snel gelokaliseerd. Na het demonteren van het keukenblok was het voor de instalateur mogelijk om de afvoer te repareren.

Voor de bewoners was het een opluchting dat de lekkage snel getraceerd kon worden zonder extra schade aan te richten. Doordat er een duidelijk lekdetectierapport werd verstrekt, kon de lekkage snel hersteld worden waardoor de schade werd beperkt.

Lekkages kunnen door Trition middels diverse technieken worden opgespoord. Hierbij kunt u denken aan thermografie, druktesten, traceergasmetingen, rookproeven en camera-inspecties. Middels deze methoden kunnen lekkages op non-destructieve wijze gelokaliseerd worden. Na het opsporen van de lekkage, adviseren wij uiteraard ook over het herstel ervan.

 

Auteur: Bart Schilders 12 maart 2014

Om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren voert Trition doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken uit onder gedupeerden. Uit deze onderzoeken blijkt dat de dienstverlening van Trition lekdetectie met het rapportcijfer 8,6 wordt beoordeeld, een mooi resultaat

Oplossingsgericht en een snelle reactietijd
‘Oplossingsgerichtheid’ en ‘een snelle reactietijd’ zijn belangrijke kenmerken van de dienstverlening van Trition.

Bij het oplossen van vochtproblemen wordt veelvuldig samengewerkt met de afdelingen bouwkundig onderzoek en droogtechniek binnen Trition. Deze samenwerking draagt er aan bij dat oorzaken van lekkages te allen tijden kunnen worden opgespoord. Bovendien worden, middels de inzet van IR-condensdrogers, door de afdeling droogtechniek vocht- en waterschades ook snel verholpen.

Door de landelijke spreiding van onze vestigingen en medewerkers zijn wij in staat om onze opdrachtgevers een snelle reactietijd garanderen. Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere verzekeraars, expertisebureaus, intermediairs, woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, installatie- en bouwbedrijven en particulieren.

Heeft u of uw klant ook te maken met een vochtprobleem? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0800-874 84 66 of per e-mail info@trition.nl.

 

Auteur: Bas van Herel 5 maart 2014


In Dordrecht heeft de afdeling Bouwkundig Onderzoek van Trition een deskundigenonderzoek uitgevoerd naar een lekkage in de slaapkamer van een woonhuis. De lekkage treedt op tijdens hevige regenval. Soms ook in combinatie met een windbelasting.

Onlangs hebben de buren een dakopbouw laten plaatsen op hun woning. Kort na het plaatsen hiervan is de lekkage ontstaan in de belendende woning.

Om de lekkageoorzaak te kunnen achterhalen, is eerst onderzocht of de lekkage zich in de dakbedekking bevindt. De bitumen dakbedekking van de woning is immers onderhevig geweest aan verbouwwerkzaamheden. Het dak is getest met behulp van een impulsstroommeting. Hierbij wordt een ringleiding gelegd rondom de dakopstanden. Wanneer er een beschadiging of lekkage in de bitumen zit, zal dit als minpool fungeren. De impulsspanning zal zich verplaatsen van de ringleiding (+) naar het lekpunt (-). Dit kunnen we vaststellen met meetelektroden.

De dakopstanden zijn getest op lekkage met behulp van een rookgenerator. Een nozzle van 50 millimeter doorsnede wordt in de dakbedekking aangebracht waarop de rookgenerator wordt aangesloten. Deze generator kan worden ingesteld op rookintensiteit en drukkracht voor het inbrengen van de rook, door middel van een ventilator.

Uit de testen is gebleken dat de dakbedekking voldoet. De lekkageoorzaak bevond zich niet in de dakbedekking. Wel zijn enkele beschadigingen waargenomen die op termijn lekkage kunnen veroorzaken.

Met behulp van een onderdrukmeting in de woning, met het blowerdoorprincipe, is de wind- en waterdichtheid van de dakopbouw gecontroleerd volgens NEN 2686 en NEN 2778. Hieruit is gebleken dat de dakopbouw niet voldoende vochtdicht is aangebracht waardoor, met name ter plaatse van de aansluiting van de gevelelementen op de opstaande dakbedekking, vochtdoorslag plaatsvindt. De overlapping van de dampremmende folie over de opstaande dakbedekking is niet toereikend, waardoor regenwater achter de dakbedekking terecht komt.

Het lekwater verplaatst zich via de kanaalplaatvloer waardoor het water zich eveneens verplaatst over een groter oppervlak.

Inmiddels heeft een erkend aannemer herstelwerkzaamheden verricht waardoor de lekkage is verholpen.

 

Auteur: Bart Schilders 29 januari 2014


Over een week, op maandag 3 februari, gaat de VSK 2014 van start. Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op deze beurs. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Trition zal tijdens de beurs de totale dienstverlening onder de aandacht brengen. Ervaren medewerkers kunnen u alles vertellen over Lekdetectie, Bouwkundig Onderzoek en Droogtechniek.

Als bezoeker van de beurs is de kans groot dat u voor uw werk wel eens in aanraking bent gekomen met lekkages en vochtproblemen. Het is belangrijk om uw opdrachtgever een passende oplossing te bieden voor dit probleem. Trition kan u hierbij van dienst zijn.

Uw eigen thermografische opname
Thermografie is één van de technieken die door alle afdelingen van Trition wordt toegepast bij de opsporing van lekkages en vochtproblemen. Indien u tijdens uw bezoek aan de VSK beurs onze stand bezoekt kunt u een thermografische pasfoto laten maken.

Gratis registratie VSK
Indien u nog geen toegang heeft tot de VSK beurs kunt u zich via deze link registreren. U kunt ons vinden op stand 09A004.

 

Auteur: Bas van Herel 22 januari 2014


In opdracht van een aannemer uit het midden van het land heeft Trition onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van een lekkage in de kelder van een vrijstaand woonhuis in Laren.

Aan de achterzijde van de woning is een verdiept terras aangelegd met daaronder diverse kelderruimtes. Het terras en de kelderruimtes verkeerden tijdens het onderzoek nog in de afbouwfase. Het terras wordt ontsloten door twee trappen. Tussen deze trappen bevindt zich een overdekte buitenruimte die toegang biedt tot een trap naar de kelderruimte. In de kelderruimte deed zich een lekkage voor vanuit de plafondconstructie onder het trapportaal.

Het onderzoek bestond uit het afnemen van een interview met de uitvoerder ter plaatse, het uitvoeren van een visuele inspectie, het verrichten van vochtmetingen en het maken van thermografische en endoscopische opnamen. Daarnaast is de vloerconstructie van het terras ingemeten met een dieptevochtmeter. Na deze metingen zijn op de waargenomen kritische/verdachte detailleringen UV-kleurstoffen aangebracht.

Uit het onderzoek is gebleken dat de lekkage werd veroorzaakt door een gebrek in de waterkering bij de onderdorpels van de kozijnen in de wand onder de overkapping. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden die kunnen duiden op andere lekkagebronnen. Diverse detailleringen, waaronder de poten van de balustrade, zijn getest met waterbelastingen en UV-kleurstof. Tijdens de controlemetingen is enkel de groene kleurstof waargenomen welke gedoseerd is ter plaatse van de onderdorpels.

Onze bevindingen zijn opgenomen in een uitgebreide rapportage. In deze rapportage is uiteraard ook een advies opgenomen hoe men de lekkage kan verhelpen. Om de oorzaak van de lekkage weg te kunnen nemen hebben wij de aannemer geadviseerd de waterkering onder de onderdorpels aan te passen.

 

Auteur: Frank Veron 14 januari 2014


In opdracht van een ziekenhuis in het zuiden van ons land heeft Trition onlangs circa 100 strekkende meter metal-stud wand gedroogd. Door een lekkage aan een hoofdwaterleiding was er fikse vochtschade aan de wanden en vloeren ontstaan. Om stank- en schimmeloverlast op de afdeling te voorkomen, is besloten om een geforceerde (onderdruk)droging van de wanden uit te voeren. Door de inzet van deze techniek konden de metal-stud wanden behouden worden, bleef de overlast in het ziekenhuis tot een minimum beperkt en kon de afdeling gewoon open blijven.

Om de metal-stud wanden te kunnen drogen zijn de MDF-plinten verwijderd. Daarbij hebben we gebruik kunnen maken van het feit dat we achter deze plinten gaten hebben kunnen boren met een doorsnede van 12 millimeter. Op deze gaten zijn slangen aangesloten die aan een onderdrukunit werden gekoppeld. Door het aanzuigen van (vochtige) lucht hebben we circulatie in de metal-stud wand kunnen creëren. Hierdoor konden we de gipsplaat en de isolatie drogen.

De voortgang van de droging is gecontroleerd middels wekelijkse vochtmetingen. Hierdoor zijn we in staat geweest om het droogproces goed te volgen en, indien nodig, aan te passen. Voordeel hiervan is dat we korte droogtijden hebben kunnen hanteren. De vochtmetingen zijn op twee manieren uitgevoerd. Het verschil in absoluut vochtgehalte tussen in- en uitgaande lucht werd bepaald en het vochtgehalte van de gipsplaat werd gemeten. Na een positieve uitslag van beide vochtmetingen kon de droging beëindigd worden.

Ondanks het feit dat we, om geluidsoverlast te beperken, het werk in fases hebben uitgevoerd, zijn we in staat geweest om de periode van overlast te beperken tot circa zes weken. Na oplevering van de droging zijn door de huisaannemer nieuwe plinten aangebracht. Het schilderwerk is beperkt gebleven tot de plinten. Door de inzet van Trition Droogtechniek zijn dure renovatiewerkzaamheden niet nodig geweest en is voorkomen dat de afdeling voor langere tijd had moeten sluiten.

 

Auteur: Corne Monsieurs 10 januari 2014


In opdracht van zusterbedrijf Dolmans Calamiteiten Diensten zijn wij op een zaterdagavond ingeschakeld voor een lekdetectie in een hotel in het centrum van onze hoofdstad.

Bij aanvang van het onderzoek bleek dat het hotel en het restaurant volledig volgeboekt waren. Het water kwam uit het plafond boven het kookgedeelte van de keuken. Hierboven is een hotelkamer gelegen. De gasten waren tijdelijk niet aanwezig in hun kamer. In overleg met de manager van het hotel is besloten om de kamer met een loper te openen.

Door middel van vochtmetingen en thermografie werd al snel duidelijk dat er rondom het ligbad van de badkamer een afwijking was. Met de inzet van traceergas en door de uitvoering van een endoscopisch onderzoek werd duidelijk dat er een lekkage aan de koud waterleiding onder het ligbad aanwezig was.

De ingeschakelde loodgieter was snel ter plekke om de lekkage op onze aanwijzingen te repareren zodat de gevolgschade aan het plafond en in de keuken tot een minimum beperkt bleef.

 

Auteur: Bas van Herel 12 november 2013


In opdracht van een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft Trition onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van een lekkage in twee naast elkaar gelegen appartementen te Tiel.

De appartementen liggen op de tweede en bovenste verdieping van het complex. De lekkage doet zich voor in de slaapkamers die gelegen zijn aan de galerij. Het dak van het complex steekt over de galerij heen. Het dak is afgewerkt met PVC dakbedekking met een ballastlaag van grind.

Het onderzoek bestond uit het afnemen van een verklaring van de bewoners en bestuursleden van de VvE, het uitvoeren van een visuele inspectie, het verrichten van vochtmetingen en het maken van thermografische opnamen. Vervolgens is een rookproef uitgevoerd en is het dakvlak van het complex ingemeten met behulp van de impulstechniek.

Uit het onderzoek blijkt al snel dat er sprake is van een lekkage in de dakbedekking. Het water loopt via de thermische onderbreking in de dakplaat boven de slaapkamerkozijnen de slaapkamers in. Op het dak is zichtbaar dat al brede banen op de dakbedekking zijn vrijgemaakt van grind. Het grind is in grote hopen naast deze banen geschept. In eerste instantie werd er met behulp van een rookmachine rook onder de dakbedekking geblazen. Tijdens het rookonderzoek werd echter geen rookuittreding op het dak waargenomen.

Toen na een flinke regenbui opnieuw lekkage ontstond, is het dak ingemeten met behulp van de impulstechniek. Hierbij wordt een ringleiding op het dak gelegd waardoor impulsen van zwakstrook gevoerd worden. Het dak wordt natgemaakt. Als er zich een lek in het dak bevindt zal er met het water dat het lek instroomt ook stroom wegvloeien, hetgeen met een gevoelige spanningsmeter gedetecteerd kan worden. Met behulp van deze techniek werd al snel een gat in de dakbedekking aangetroffen, precies onder een grote hoop grind. Even later werd (wederom onder het grind) een scheurtje in de dakbedekking aangetroffen.

Onze bevindingen met advies zijn opgenomen in een uitgebreide rapportage. Het advies luidde uiteraard om de aangetroffen gaten in de dakbedekking te laten repareren. Omdat er door de gaten in de dakbedekking veel water in het isolatiepakket terecht was gekomen, is bovendien geadviseerd om het isolatiepakket door middel van geforceerde (onderdruk)droging te laten drogen. Hiermee wordt voorkomen dat het restvocht dat zich nog in het isolatiepakket bevindt lang doorlekt in de slaapkamers en andere problemen veroorzaakt (zoals condensatie en schimmelvorming) omdat vochtig en/of nat isolatiemateriaal nauwelijks isoleert.

 

Auteur: Bas van Herel 14 oktober 2013

In één van de winkels van een nieuwbouwproject met meerdere woontorens, winkels en een parkeergarage in Amsterdam doen zich meerdere lekkages voor vanuit het plafond in het magazijn. Boven het magazijn bevindt zich het parkeerdek. Er zijn reeds diverse werkzaamheden verricht in een poging de lekkages op te lossen, maar de oorzaak is nog niet weggenomen.

Om inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de vochtschades hebben wij ter plaatse diverse onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken bestaan onder andere uit het afnemen van een verklaring van de betrokken personen, het uitvoeren van een visuele inspectie, het verrichten van vochtmetingen en het maken van thermografische opnamen.

Tijdens de visuele inspectie zijn er verschillende afwijkingen waargenomen aan de constructie van het parkeerdek en aan de wandconstructie langs het parkeerdek. De thermografische opnamen hebben wij gemaakt met behulp van een IR-camera. Daarop zijn ter plaatse van de lekkageplekken in het magazijn lichte thermische afwijkingen zichtbaar.

Om te kunnen bepalen waar de lekkages zich voordoen ten opzichte van het bovenliggende parkeerdek, zijn er locaties uitgezet. Dit gebeurt door een zender te plaatsen bij het lekpunt (binnen). Met een ontvanger op het parkeerdek kan bepaald worden waar de zender zich exact bevindt.

Om te testen of de geconstateerde afwijkingen de oorzaak zijn van de lekkages, hebben wij een aantal waterbelastingen en regenproeven uitgevoerd. Hierbij is het water vermengd met UV-kleurstof die met het blote oog onzichtbaar is, maar bij beschijning met een UV-spot sterkt oplicht in een bepaalde kleur. Tijdens het onderzoek was er nog geen sprake van druppelvorming bij de lekkageplaatsen in het magazijn. Enkele weken later hebben wij een controlemeting uitgevoerd. Tijdens deze meting bleek dat bij de diverse lekkageplaatsen UV-kleurstof zichtbaar was welke eerder was gedoseerd bij (de aansluitingen van) het dilatatieprofiel.

Onze bevindingen staan in een uitgebreide rapportage welke de opdrachtgever na het onderzoek heeft ontvangen. Op basis van ons advies zijn de lekkages verholpen en de vochtschades zijn inmiddels hersteld.